Onder de paraplu van ?

Stichting Inzet voor Zorg is betrokken bij Home Sweet Home.

 

Stichting Inzet voor Zorg werkt nauw samen met diverse (kleine) zorgaanbieders en ZZP'ers om kwalitatieve goede zorg te leveren. Deze samenwerking houdt ook in dat Stichting Inzet voor Zorg hoofdaannemer voor de WMO en de Jeugdzorg is in West Brabant West, West Brabant Oost, Breda en Hart van Brabant.

Telefoonnummer Inzet voor zorg is:

0164 855612

 

 

Klachtenregeling:

Cliënten hebben het wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen is iedere zorgondernemer verplicht een klachtenregeling te hebben.

Afhandeling van de klacht wordt goed geregeld en voldoet aan alle eisen die de wet stelt. Bij aanmelding krijgt u standaard een folder waarin staat hoe een eventuele klacht kan worden ingediend.

 "Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang,                             met elkaar samenwerken is succes."