Stichting Inzet voor Zorg werkt nauw samen met diverse (kleine) zorgaanbieders zoals Home Sweet Home en ZZP'ers. Zij zien toe op de levering van kwalitatief goede zorg. Stichting Inzet voor Zorg is hoofdaannemer voor WMO en Jeugdzorg in West Brabant West, West Brabant Oost, Breda en Hart van Brabant.

Telefoon: 0164 855612

Klachtenregeling:

 

Cliënten hebben het wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen is iedere zorgondernemer verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenafhandeling van Home Sweet Home voldoet aan alle eisen die de wet stelt. Bij aanmelding voor de dagbesteding ontvangt u een folder waarin staat hoe u een eventuele klacht kunt indienen.

 Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.