Voor wie

 

Dagbesteding Home Sweet Home,

 

Bedoeld voor een ieder met een beperking die zinvolle dagbesteding nodig hebben. Voor wie het van belang is een paar dagen per week onder de mensen te zijn en samen activiteiten te doen. Hierdoor wordt de mantelzorger ontlast, eenzaamheid beperkt, structuur geboden en verwaarlozing beperkt.

 

Deze kleinschalige begeleiding bieden we in een huiselijke omgeving met hooguit 10 cliënten per dagdeel. De begeleiding wordt geboden van Maandag tm donderdag  van 9:00 tot 17:00 uur.

Momenteel zijn we alleen dinsdag en donderdag open. Als deze dagen 10 cliënten heeft, dan gaan we een groep op de maandag en dinsdag vormen.
We steken vooral tijd in datgene wat onze cliënten nodig hebben: Persoonlijkheid, veiligheid, aandacht, liefde, zorg en lekker eten.

 

Wij willen ook de groep aantrekken die tussen wal en schip vallen. Doordat ze te weinig begeleiding krijgen is de zelfredzaamheid voor hen erg moeilijk. Dagbesteding home Sweet Home wil juist deze cliënten op een laagdrempelige manier begeleiden met als reden dat leven zoveel mooier is.

 

Dagbesteding Home Sweet Home is een multiculturele groep, waar in groepsverband altijd rekening wordt gehouden met de waarden en normen van hun cultuur. Hiermee krijgt een ieder van welke afkomst dan ook het gevoel dat men thuis voelt.

 

Samen met de cliënten zoeken we naar de dingen die men zelf nog kan en wil doen. Hierdoor kunnen wij geheel aan de wensen van onze cliënten voldoen. 

 

Dagbesteding Home Sweet Home wil uniek zijn en blijven!

 

Vanaf november 2018 hebben we een samenwerking verband  met het verpleeghuis Wiekendael. Elke vrijdag ochtend komen 5 tot 7 cliënten van afdeling Houvast en Balans activiteiten doen.

Een ieder zit in hun eigen rolstoel. Ze krijgen activiteiten door doe spelletjes te doen waarbij de fijne en grove motoriek getraind wordt.

BV ring gooien, blikken gooien, parachute spel, gym in de stoel, simpel dart spelletje, kegelen en sjoelen.

 

 Mijn gezinsleden komen regelmatig hand en span diensten leveren, en onze hond is altijd aanwezig, die wordt verzorgd door één van onze cliënten.

Hierdoor wordt de dagbesteding extra huiselijk.