Wat doen we?

  

Home Sweet Home combineert verschillende doelgroepen in één dagbesteding. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende achtergronden en problemen bij ons samen gebruikmaken van één dagbestedingsvorm.

Ze kunnen samen bewegen, meedoen aan spelletjes en gezellig creatief bezig zijn. We stemmen onze creatieve projecten onder andere af op jaargetijden en feestdagen en uiteraard op de ideeën die onze cliënten aandragen. 

 

Structuur en veiligheid staan hoog in het vaandel bij dagbesteding Home Sweet Home. 

Voordat iemand deel gaat uitmaken van een groep, kan hij of zij vrijblijvend een of twee dagen in de dagbesteding meedraaien om de sfeer van de dagbesteding te voelen en te beleven. Daarna bekijken we of de cliënt binnen de groep past. Is dit het geval, dan kan na overleg en wederzijdse goedkeuring de dagbesteding worden aangevraagd.

 

 

VOOR WIE

 

 De dagbesteding is voor

·  Iedereen vanaf 18 jaar met een sociale, psychische of lichamelijke beperking die ondersteuning en structuur nodig heeft. Denk hierbij aan een zinvolle invulling van de dag in een ruimte waar hij of zij zich veilig en prettig voelt. 

·  Mensen die verpieteren in hun huiselijke situatie. Samen gaan we kijken waarom iemand vereenzaamt. Hierbij laten we de cliënt voelen dat hij of zij er niet alleen voor staat.

 

De dagbesteding van Home Sweet Home ontlast mantelzorgers. We bespreken de voortgang van de cliënt met de eerste contactpersoon en betrekken deze zoveel mogelijk met wat er op de dagbesteding gebeurt.

 

Binnen de dagbesteding is plaats voor vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen via de jobcoach van een organisatie, via het UWV of zelf contact met ons opnemen. Ook stagiairs zijn welkom: Home Sweet Home werkt samen met verschillende scholen die gericht zijn op zorg en welzijn. We zijn een erkend leerbedrijf waar stagiairs hun leerdoelen en praktijkervaringen kunnen behalen.